Đi lang thang bốn phương trời
Chưa nhâm nhi hết những lơi lả vàng
Đôi khi yêu đến nồng nàn
Đôi khi đón nhận ngập man mác sầu.

Hỏi rằng nghĩa nặng tình sâu
Có còn vương vấn hay rầu rĩ ôi
Sóng xô nước chảy bèo trôi
Lắng chìm đáy biển khẳm bôi bác trùng.

Trần gian sao lắm bão bùng
Để gây lên những cảnh rùng rợn kia
Sầu vương ngấn lệ đứt lìa
Cho niềm thao thức bởi bia miệng nào.

Bao giờ cho hết đời chao
Cho tia nắng mới dậy giao cảm nồng
Cho tình toả sáng mênh mông
Vành môi quyện luyến đượm đồng cảm hơn...