Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 02/06/2018 16:42, số lượt xem: 567

Ta về một bóng đơn côi
Nghe trong gió thổi có bồi hồi tim
Người ơi, ái lạc duyên chìm
Trời gieo trắc trở khiến im bặt nguyền.

Chia lòng thao thức nào yên
Ngày đêm mong ngóng giữa mênh mông buồn
Tơ hồng rồi cũng sầu tuôn
Sầu đong thánh thót gợi buồn thảm ra.

Lỗi này nào phải đôi ta
Cao xanh ganh tỵ làm xa xót lòng
Tình ơi, kỷ niệm chất chồng
Có còn giữ được chút mong mỏi nào.

Tim sầu giọt nhớ lao xao
Từng đêm trở giấc dậy chao đảo lòng
Thôi rồi hết cuộc ân nồng
Ngoái phương trời cũ thấy mông quạnh đời…