Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 03/09/2017 08:57, số lượt xem: 508

Xa xót khổ tình chạnh nuối yêu
Tả tơi hồn nhớ vọng nghiêng chiều
Ta sầu đắng mộng tê cuồng kiếu
Dạ héo hoang hồn buốt quạnh liêu
Tha thẩn nẻo chuyền đau vỡ triệu
Ngả nghiêng lòng dột ủ chao diều
Mà sao mãi dỗi hờn cung điệu
Ca khúc não đời giữa lãng phiêu

Phiêu lãng giữa đời não khúc ca
Điệu cung hờn dỗi mãi sao mà
Diều chao ủ dột lòng nghiêng ngả
Triệu vỡ đau chuyền nẻo thẩn tha
Liêu quạnh buốt hồn hoang héo dạ
Kiếu cuồng tê mộng đắng sầu ta
Chiều nghiêng vọng nhớ hồn tơi tả
Yêu nuối chạnh tình khổ xót xa

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm