Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 20/04/2018 11:28, số lượt xem: 583

Để giữa lòng cau chạnh nuối trầu
Khi mà phận số lỡ làng câu
Ngày nao khúc mộng đều mơ thấu
Thuở ấy tình yêu mãn nguyện cầu
Cứ tưởng dây tình hoài trọn mẫu
Nào hay nẻo ái chẳng như đầu
Làm cho thể phách đành tan rã
Thức cả đêm trường mãi vọng thâu

Thức cả đêm trường mãi vọng thâu
Mà nghe nỗi nhớ quạnh loang đầu
Mơ màng giấc điệp len hồn ngấu
Rộn rã vành tim bổng khúc cầu
Hãy vẹn tình thơm hồi đắm khẩu
Luôn tròn ái ngọt thuở chuyền câu
Đừng như bướm nọ lờ hoa xấu
Để giữa lòng cau chạnh nuối trầu

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm