Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 10/05/2017 12:09, số lượt xem: 328

Bần thần nửa tỉnh nửa mê
Vẳng nghe trong gió hẹn thề tiếng ai
Tơ duyên hỏi có lâu dài
Mà đem trinh bạch nhữ hoài lòng nhau?

Em ơi, em đến từ đâu
Mà chau nét ngọc, mà sầu vương mi
Mà thở than kiếp xuân thì
Mà gieo nhung nhớ, ai bi thế này?

Thương ai lòng muốn khoác tay
Bồng lai một chuyến miệt mài thoả mong!
Ới em à, dậy ngóng trông
Giữa đêm em đến cho lòng thêm xuân.

Tơ hồng, sổ ấy định phần
Nhiều hơn một kiếp hồng trần bạc vôi
Thế nên giao kết thành lời
Ba sinh dời đổi chẳng rời lòng nhau.

Một ngày đã bén tình sâu
Huống chi ta đã thương nhau kiếp nào
Tình mình nhật nguyệt chứng trao
Hương hoa vun xới, trăng sao giăng đèn.

Ngàn năm nhung nhớ chặt bền
Nồng nàn du mộng, man miên cõi bồng
Hàn sinh một bóng cây tùng
Thiền quyên đáp xuống thoả lòng nhớ thương.

Trao nhau hai tiếng tình chung
Dẫu về bên ấy vẫn vương mang lòng

Có hay hoài mãi ngóng trông?