Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 10/11/2017 11:38, số lượt xem: 593

Tim cuồng nhảy loạn giữa sầu đêm
Vẫn cứ trông về một nẻo em
Rã nẻo tâm lòng khan dạ kiếm
Sưng vùng cổ họng rát đời chêm
Mà sao cõi ấy ơ thờ lẹm
Khiến quãng trời đây ảm đạm mềm
Quạnh quẽ ra vào đau khổ chiếm
Vàng trăng ngoẻo úa rụng hoen thềm

Vàng trăng ngoẻo úa rụng hoen thềm
Cực khổ chi bằng quãng ái chêm
Trí bể hồn xơ đờ đẫn liệm
Đầu toang ngực vỡ ngẩn ngơ mềm
Tùm lum quá vãng đìu hiu nệm
Nghiệt ngã tâm hồn phảng phất em
Trở bệnh tê người do mãi kiếm
Tim cuồng nhảy loạn giữa sầu đêm

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm