Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 21/03/2017 16:19, số lượt xem: 498

Trông chờ mỏi lả úa trần duyên
Ngóng rã tim đời lạc nẻo quyên
Lòng hỡi thế sao đành đổi nguyện
Mộng ơi nào nỡ đoạn thay nguyền
Mong cầu phước ái thơm lành chuyện
Vọng ước ân tình đượm tốt nguyên
Nồng mặn thắm vương đừng ảo huyễn
Dòng thơ nối dệt bến lâng thuyền

Thuyền lâng bến dệt nối thơ dòng
Huyễn ảo đừng vương thắm mặn nồng
Nguyên tốt đượm tình ân ước vọng
Chuyện lành thơm ái phước cầu mong
Nguyền thay đoạn nỡ nào ơi mộng
Nguyện đổi đành sao thế hỡi lòng
Quyên nẻo lạc đời tim rã ngóng
Duyên trần úa lả mỏi chờ trông

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm