Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 03/09/2017 08:59, số lượt xem: 495

Thơ nhoà nhạt mãi khóc tình ê
Thẫm úa choàng tim vỡ nát thề
Khờ dạ xám hương đày đoạ khởi
Tủi lòng đau trí dặc dằng khê
Ơ thờ nguyệt ấy hôm nồng rã
Mệt mỏi lời nao buổi ám về
Lờ lặng ước duyên sùi sụt nuối
Tơ tằm dứt nuộc xót nguyền tê

Tê nguyền xót nuộc dứt tằm tơ
Nuối sụt sùi duyên ước lặng lờ
Về ám buổi nao lời mỏi mệt
Rã nồng hôm ấy nguyệt thờ ơ
Khê dằng dặc trí đau lòng tủi
Khởi đoạ đày hương xám dạ khờ
Thề nát vỡ tim choàng úa thẫm
Ê tình khóc mãi nhạt nhoà thơ

Thuận nghịch độc