Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 12/11/2017 12:20, số lượt xem: 568

Người đem xuân xoá sầu đông
Để mơ lại đến trổ đồng loạt vui
Nồng mặn tựa khoai nướng lùi
Thoảng hương sắc ngát toả bùi ngậy thơm.

Thương từ cái thuở rạ rơm
Mà nghe tiền kiếp gợi thơm thảo lòng
Lượn đùa cho thắm mi cong
Cho duyên mát rượi thắm ròng rã yêu.

Em mang dáng dấp nguyệt kiều
Gió đưa dấu ái ngọt liêu xiêu đời
Nước mây cũng ngát ngan lời
Mùa thương bàng bạc réo phơi phới nè.

Chiều tình ngớn ngả cành me
Giữ nhau mãn kiếp dậy phe phẩy lòng...