Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 13/01/2018 09:41, số lượt xem: 630

Hương quỳnh đẫm thoả dậy niềm mơ
Dạ níu hồn ngây ngất lặng lờ
Hường thắm ái thơm choàng ánh nguyệt
Đượm nồng tim biếc lịm quỳnh tơ
Sương dằng dặc bủa ơ thờ đợi
Gió ngạt ngào lâng miết mải chờ
Thường mộng thoả yêu dào dạt phả
Vương lồng lộng diễm ngát huyền thơ

Thơ huyền ngát diễm lộng lồng vương
Phả dạt dào yêu thoả mộng thường
Chờ mải miết lâng ngào ngạt gió
Đợi thờ ơ bủa dặc dằng sương
Tơ quỳnh lịm biếc tim nồng đượm
Nguyệt ánh choàng thơm ái thắm hường
Lờ lặng ngất ngây hồn níu dạ
Mơ niềm dậy thoả đẫm quỳnh hương

Thuận nghịch độc