Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tình (1416) linh (20)
Đăng ngày 10/03/2015 02:24, số lượt xem: 599

Rùng mình ảo ảnh của đời
Còn ghê hơn cả hình người trong gương
Ngoài gương là đúng tỏ tường
Chỉ không chạm được ảo lường bên kia.
Còn như ảnh ảo không tia
Ra sao cũng được, ảnh chia lắm hình!
Trí ai nếu tưởng đinh ninh
Ảnh hình hỗn loạn, tài tình cũng thua.
Ai người xin chớ có mua
Việc mình chẳng rõ, đòi đua việc người
Chẳng gì căn cứ mệt hơi
Nắm tay, day cánh, rõ thời hãy tin!

Thu Giáp Ngọ 2014
Tình tự thi tập 1