Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tình (1416)
Đăng ngày 10/03/2015 06:10, số lượt xem: 523

Mấy vần thơ mến gửi vào đêm
Ai đọc thơ yêu phút yếu mềm?
Và đem mong nhớ nơi màu mắt
Ghi dấu tình thương chốn mộng êm.

Hạ Giáp Ngọ 2014