Mùa xưa đến mà sao xa vắng
Nhớ thuở hồng vạt nắng lao xao
Mà nay tình dạt chốn nào
Để hồn cô lữ chênh chao phận người.

Mùa thương cũ vọng lời ước hẹn
Sóng sánh duyên cùng đến ngàn nơi
Để rồi kỷ niệm xa khơi
Tình thơ úa xám nhạo lời ước xưa.

Mùa trăng đến có mưa trong mắt
Thao thức hoài lạnh ngắt vành tim
Dõi song dáng cũ im lìm
Sương đêm lạnh lẽo nhấn chìm lòng ai.

Vọng nghe một chút u hoài
Thương ta bèo bọt thức dài hằng đêm…