Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 10/04/2018 12:06, số lượt xem: 530

Người hỡi chân tình bỏ tận đâu
Mà nay hoang hoải bến giang đàu
Eo sèo khiến thệ đành chôn giấu
Khúc khuỷu nên nguyền phải hận sâu
Cứ tưởng gối chăn nồng lắm nẫu
Nào hay cổ tích vướng bao sầu
Môi trường bi thảm buồn sao thấu
Giữa cảnh não nề xót tủi lâu

Dạ khách bây chừ vắng đã lâu
Lời xưa đường mật thoáng u sầu
Còn chi kỷ niệm ngoài mông quạnh
Chẳng có thân bằng giữa mịt sâu
Bạn hỡi hoạ tai bằng hữu cuối
Mình ơi cẩn thận mối duyên đầu
Tóc tơ thề hẹn giờ bay cả
Ngán ngẩm vai trò rớt ở đâu

Liên hoàn – Tập Cơ thể ẩn - Thuận nghịch vận  – Bát đồng âm