Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 25/11/2016 20:11, số lượt xem: 605

Yêu chuộng văn tài viết phú thơ
Yêu em muôn thuở ngóng tim chờ
Yêu kiều dáng ấy ngàn năm nhớ
Yêu dấu thân nào vạn kiếp mơ
Yêu quý tâm hồn luôn rộng mở
Yêu đương lòng dạ mãi ngây khờ
Yêu đời lướt mạnh dù trắc trở
Yêu sách làm gì khiến ngác ngơ

Yêu thuật mê người đến ngẩn ngơ
Yêu tinh hù doạ khiến đau khờ
Yêu thương chân thật nào đâu sợ
Yyêu mến ngoan hiền ấy thiệt mơ
Yêu thích đậm đà không thể gỡ
Yêu nhau thắm thiết hãy tin chờ
Yêu nhà trên dưới hoài hoan rỡ
Yêu nước non mình đẹp tựa thơ

Liên hoàn – Thuận nghịch vận –Thủ nhất thanh – Bát đồng âm