Vũ điệu nghê thường nẻo mốt mai
Tiền duyên hiệp cẩn biếc trang đài
Tơ hồng quấn quyện tình loang ngải
Đại nghĩa êm đềm ý thoả tai
Ngất ngưởng tim lòng ân huệ nãi
Tùm lum kỷ niệm bướm ong nhài
La đà sứ mệnh tròn vuông mãi
Điệp ngữ yêu kiều toả thắm ai

Rộn rã mơ màng gởi đến ai
Đào nguyên rạng rỡ đắm hương nhài
Liên hoàn đẫm dạ bừng cây trái
Cúc dục thâm tình thoả lỗ tai
Nhỏ nhặt cam đành nơi bến bãi
Triền miên bí ẩn cõi lan đài
Thơm nồng quá vãng mùa xưa lại
Vẫn nguyện song hành thoả mối mai

Liên hoàn – Tập danh hoa quả ẩn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Bát đồng âm