Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 15/03/2017 18:22, số lượt xem: 348

Giấc mơ đẹp thế tại sao mà
Bão gió cuồng quay bỗng chốc đà
Gừng muối vứt nguyền ôi cứ tưởng
Khang tào bỏ nghĩa té thì ra
Yêu thương ngút lặng thầm đau với
Quá vãng trào dâng hận ghét và
Quyết dẹp bóng hình ngày ấy đã
Tình yêu huyễn ảo tựa như là

Tình yêu huyễn ảo tựa như là
Chỉ khiến sầu đau phẩn uất và
Ton hót lọc lừa chân thật ngỡ
Lặng thầm dối gạt ỡm ờ ra
Đổi thay trên dưới nên nguyền đã
Trộn lẩn trắng đen khiến mộng đà
Thôi nhé biệt từ câu ước tưởng
Giấc mơ đẹp thế tại sao mà

Liên hoàn – Tiêt hạ - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm