Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 09/12/2016 17:16, số lượt xem: 718

Đốm ngon hảo hạng thử chưa nè
Ngọt lịm anh Vàng nhớ chén nghe
Lòng Mực ngát trời mơ mãi ké
Dồi Khang dậy đất khoái luôn kè
Danh lừng chú Vện thừa xâu xé
Tiếng nổi cô Vằn hợm lấy le
Dẫu nhỏ nhưng nòi nên Cún lẹ
Chó càn sủa bậy ngứa mồm đe

Coi chừng Cẩu tặc phải nhòm đe
Vui chủ lưỡi mềm ả Cảnh le
Giữ cửa Tây Tàu hay rống ré
Nổ bom Quân khuyển cứ rên kè
Lòng Lang (1) sủa nhặng ê càng né
Dạ Sói tru ầm sởn gáy nghe
Rủi gặp chớ đùa Linh cẩu nhé
Đồ quân Chó má tởm ghê nè

Liên hoàn – Tập danh –Thuận nghịch vận – Bát đồng âm