Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 10/10/2017 18:10, số lượt xem: 577

Lá thu phai
Thê thiết đêm dài
Biết ra sao ngày mai?

Trai
Mơ hoài
Ánh mắt nai
Du vọng nguyệt đài
Mộng tìm đến thiên thai…

Khó nguôi ngoai
Tưởng nhớ song cài
Dáng hình diễm tuyệt ai

Khai
Miệt mài
Văng vẳng tai
Thoảng tí hương lài
Khiến dạ lòng khó cai…