Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 06/05/2018 13:46, số lượt xem: 388

Vàng vọt thu trời lá cuốn bay
Rừng thu đo đỏ sắc hao gầy
Thu vờn trắng bệch bơ phờ nẻo
Thu nhuộm hoang tàn tím rịm mây
Huyền diệu thu chuyền ngan ngát nhễ
Bạc phơ thu trải ủ ê vầy
Nguyền thu hồng phúc khều mơ lịm
Thu tía lia lòng chuyện cỏ cây

Sương thu làn mỏng thướt tha bay
Dìu dịu trời thu lả lướt mây
Gió đuổi thu vàng thơm tóc dậy
Cúc cười hạ trắng biếc thu say
Trăng choàng ái hẹn tình thu trỗi
Đàn rót thu thề giọt mộng lay
Thu hỡi em từ đâu đến thế
Mà lòng thu đượm cứ hoài ngây

Liên hoàn – Bát điệp – Tập danh sắc - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm