Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 01/04/2018 14:30, số lượt xem: 476

Thăng đường chóng vánh nhờ quan hệ
Số dách luôn là ngôi hậu duệ
Chẳng có bà con hoặc ruột rà
Phải chi ngọc báu hay tiền tệ
Kẻ sỹ bây giờ gặp vận đen
Thứ bậc cuối cùng cho trí tuệ
Bởi hết họ hàng lẫn cháu con
Ưu tiên vẫn cứ kêu đồ đệ

Ưu tiên vẫn cứ kêu đồ đệ
Bố thí ngôi quèn anh trí tuệ
Cửa hậu nượp nườm lắm quế sâm
Lòng kho chất chứa bao tiền tệ
Con dòng cháu giống thị tương lai
Tuổi trẻ tài cao là hậu duệ
Tiếu ngạo làm sao chuyện ghế ngồi
Thăng đường chóng vánh nhờ quan hệ

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm