Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 23/07/2017 06:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/07/2017 06:08, số lượt xem: 531

Giông đến trần gian hết rạng ngời
Giông lùa tan tác hải thuyền rơi
Giông đày đoạ kiếp đau toàn cõi
Giông lỗ loang triền vỡ lắm nơi
Giông sớm khổ người khoai sắn đậy
Giông chiều xót kẻ lúa mì phơi
Giông làm thất bại nhiều toan tính
Giông ác nghiệt sao thế đất trời

Bão chi lắm vậy hở ông trời
Bão viếng lật tràn mọi thứ phơi
Bão giật cửa nhà ra khắp nẻo
Bão lùa cây trái đến nhiều nơi
Bão loang ào ạt vườn cau đổ
Bão dập tan tành cột điện rơi
Bão rớt ì oàng gây mộng vỡ
Bão tan mặt đất lại xanh ngời

Liên hoàn – Thủ nhất thanh - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm