Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 29/09/2017 11:58, số lượt xem: 496

Việt Nam anh kiệt giăng đầy ngõ
Chói rạng bao đời xin chớ mó
Chệt phỉ xảo gian cứ thập thò
Tàu bè cướp giật tràn đây đó
Nếu quen thói quỷ liếm xơi mò
Sao tránh chủ nhà giương bắn bỏ
Tráo trở láo lường lại rống to
Coi chừng trúng chưởng tàn theo gió

Coi chừng trúng chưởng tàn theo gió
Mấy thứ lọc lừa ai cũng bỏ
Cũ rích cái kiểu Tập cướp mò
Cổ xưa luận điệu Tàu tham mó
Nè nè hám lợi cả đời lo
Hỡi hỡi tạp ăn tà miệng đó
Diễn kịch bù loa giở lắm trò
Việt Nam anh kiệt giăng đầy ngõ

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm