Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 17/10/2017 17:23, số lượt xem: 434

Thông-dốt nào quy mạng béo-gầy
Sang-hèn chẳng định ở nhiều vây
Dân tình trí giả phân mù-thấy
Gia đạo họ hàng xét ổn-gây
Giữa cuộc tung-hoành loang dạ ngấy
Trong cờ cao-thấp khiến lòng ngây
Bi-hài lắm kẻ toàn tham bậy
Để nắng-mưa chan ủ dột vầy

Cuộc sống vào-ra phải xứng vầy
Chớ vì cong-thẳng riết thành ngây
Ghét-thương rót tiếng đừng nên quậy
Mặn-ngọt xúc lời cũng chớ gây
Xử thế trong-ngoài thơm thảo cậy
Giao tình trên-dưới ngọt ngào vây
Nhiều khi vướng phải vui-buồn ấy
Quý-tiện trời sinh phước chẳng gầy

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Phản nghĩa