Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 13/04/2018 12:18, số lượt xem: 407

Mà sao nghiệt thế hỡi ông tiền
Quấy rối tâm hồn chả chịu yên
Xuống phố chập cheng lòi khẳm vậy
Giở rương thoáng rẹt hết bao liền
Si mê thứ nọ làm tan tác
Mạnh mẽ chi mà khuấy đảo điên
Lạc bước vào nơi đầy cát bụi
Thế gian sấp ngửa luỵ bao phiền

Thế gian sấp ngửa luỵ bao phiền
Cơm gạo áo quần thật muốn điên
Bạc thưởng vừa vô hầu muốn cạn
Lương bèo mới lãnh đã vơi liền
Thiên tai hạn hán dồn thêm khổ
Ác bá cường hào chẳng để yên
Một mảnh giấy thôi rồng rắn vẽ
Mà sao nghiệt thế hỡi ông tiền

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm