Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 15/03/2017 18:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 04/05/2020 17:56, số lượt xem: 626

Mơ tình ướp huyễn sưởi bừng khơi
Nguyệt trải lòng thơm dõi viễn trời
Chờ nẻo diệu tim hồn mãi luyến
Đợi duyên nồng ái dạ đâu rời
Tơ chầm hạ nắng nguyền loang trỗi
Ước nhuộm xuân chiều  thệ toả rơi
Ngơ ngẩn cõi hồng đêm hỷ lạc
Thờ ơ chẳng phả ngọt thương lời

Lời thương ngọt phả chẳng ơ thờ
Lạc hỷ đêm hồng cõi ngẩn ngơ
Rơi toả thệ chiều xuân nhuộm ước
Trỗi loang nguyền nắng hạ chầm tơ
Rời đâu dạ ái nồng duyên đợi
Luyến mãi hồn tim diệu nẻo chờ
Trời viễn dõi thơm lòng trải nguyệt
Khơi bừng sưởi huyễn ướp tình mơ