Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 12/01/2017 16:55, số lượt xem: 728

Chờ đợi dáng yêu mỏi mắt dài
Dậy mùa thơm diễm lộng ngày mai
Thơ nguồn phả lén gom vần đượm
Nhạc khúc buông thầm lả nốt phai
Nhờ cậy gió đan thùa mộng cõi
Gởi trao lòng ước hẹn trang đài
Mơ niềm ngọt nẻo hoan tình trỗi
Mờ mịt đắm say diễm ảo cài

Cài ảo diễm say đắm mịt mờ
Trỗi tình hoan nẻo ngọt niềm mơ
Đài trang hẹn ước lòng trao gởi
Cõi mộng thùa đan gió cậy nhờ
Phai nốt lả thầm buông khúc nhạc
Đượm vần gom lén phả nguồn thơ
Mai ngày lộng diễm thơm mùa dậy
Dài mắt mỏi yêu dáng đợi chờ

Thuận nghịch độc - Bát láy