Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 08/06/2018 17:19, số lượt xem: 477

Để giữa lòng cau chạnh nuối trầu
Khi mà phận số lỡ làng câu
Ngày nao diễm mộng còn mơ giấu
Thuở ấy nồng yêu mãn nguyện cầu
Cứ tưởng dây tình luôn trọn mẫu
Nào hay cõi ái chẳng như đầu
Làm cho thể phách đành tan rã
Thức cả đêm trường mãi vọng thâu

Thức cả đêm trường mãi vọng thâu
Mà nghe nỗi nhớ quạnh loang đầu
Mơ màng giấc điệp len hồn ngẫu
Rộn rã vành tim bổng khúc cầu
Hãy vẹn tình thơm hồi đắm khẩu
Luôn tròn ái ngọt thuở chuyền câu
Đừng như bướm nọ lờ hoa xấu
Để giữa lòng cau chạnh nuối trầu

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm