Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 14/04/2018 12:17, số lượt xem: 596

Thấp thoáng nồng xưa thấp thoáng về
Rộn ràng kỷ niệm rộn ràng đê
Êm đềm nỗi nhớ êm đềm vọng
Rạng rỡ niềm vui rạng rỡ kề
Chan chứa ân tình chan chứa mộng
Ngọt ngào cảm xúc ngọt ngào quê
Âm thầm tráo trở âm thầm bước
Nhão nhoẹt mùa thương nhão nhoẹt thề

Nhão nhoẹt mùa thương nhão nhoẹt thề
Biệt làng pháo nổ biệt làng quê
Mùa nao gắn mộng mùa nao đắm
Thuở ấy tìm nhau thuở ấy kề
Bên giậu ân thề bên giậu cải
Cạnh bờ ái cảm cạnh bờ đê
Nồng cơn kỷ niệm nồng cơn nhớ
Thấp thoáng người xưa thấp thoáng về

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Điệp từ - Bát láy