Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 08/03/2017 17:29, số lượt xem: 446

Hàng đêm nhủ dạ bớt men sầu
Để khối ân nguyền rã lịm sâu
Đã hết chuyền trao lời quyện thoả
Thì thôi lãng tránh nuộc mong cầu
Vầng dương sẽ rạng đơm ùa nắng
Tháng bảy qua rồi giã biệt ngâu
Tất cả đều như làn huyễn mộng
Đài trang điểm phấn tựa ban đầu

Đài trang khoả phấn tựa ban đầu
Rạng rỡ bao ngày đổ suối ngâu
Bởi trách môi hồng chưa mãn nguyện
Thì thương dáng ngọc vẫn cơ cầu
Tàn dương vỡ ánh chiều đan mỏng
Ngỡ dạ gieo ngàn tiếng tủi sâu
Lịm mãi câu tình yêu cháy dở
Người đi để mãi áng thơ sầu!

Liên hoàn – Ngũ độ thanh - Thuận nghịch vận – Bát đồng âm