Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 19/08/2017 15:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 14:29, số lượt xem: 775

Đường xưa mộng ảo cuốn ta về
Rộn rã hương tình thuở ái mê
Giữa luyến bờ thương ngùi giọng kể
Tràn vương nẻo nhớ vọng câu thề
Mơ mòng lịm xoã ngây lời bế
Kẽo kẹt mơ chuyền phả khúc tê
Nuối mãi người ơi hoài nhỏ lệ
Ngàn thu giã biệt lấy đâu kề

Ngàn thu giã biệt lấy đâu kề
Cảm vọng hôm nào giữa tái tê
Vẫn giữ môi tình luôn nhớ kể
Dù lâm gió bão chẳng quên thề
Ngùi sao tỷ đượm ngày o bế
Nuối hỡi muôn nồng buổi lịm mê
Nẻo cũ vương hồn ngân ngấn lệ
Đường xưa mộng ảo cuốn ta về

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm