Thương ai thơ viết bao lời
Rồi gom đẫm lại nồng hơi thở tình
Mộng cau quyện với trầu xinh
Cho ngàn hương lửa dậy linh cảm nồng.

Thơ tình lả lướt xuân hồng
Len vào tim nhớ càng chồng chất mơ
Trời khuya lòng dạ thẫn thờ
Nhớ quay quắt nhớ, giữa chờ đợi ai.

Người ơi, trăng xế ngang mày
Mà ta hong mãi dòng say đắm về
Cùng em tâm sự bọn bề
Nên duyên bèo nước, đẹp thê tử cùng.

Gà đà gáy thức niềm chung
Lòng luôn thao thức giữa nung nấu vờn
Một mai tương hiệp xanh rờn
Đôi lòng hợp lại sẽ mơn trớn à…

Gởi người con gái miền xa
Chút tình tri ngộ giữa đà đượm thương
Rồi đây thuyền bến chung đường
Thơ tình diễm hoạ kết tương phối hoài…