Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 02/12/2016 14:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 02/12/2016 14:06, số lượt xem: 739

Quyên nựng gió tình thoả tiết sang
Nhạc vui bừng rỡ ánh thơm vàng
Quên nào phút ước mơ thầm dậy
Ngóng mãi đêm thề luyến mộng loang
Duyên thắm thệ choàng mây nhớ nguyệt
Ái thơm nguyền đượm thiếp thương chàng
Uyên nồng đắm phụng loan ngời sắc
Thuyền gọi bến yêu hiệp gối màn

Màn gối hiệp yêu bến gọi thuyền
Sắc ngời loan phụng đắm nồng uyên
Chàng thương thiếp đượm nguyền thơm ái
Nguyệt nhớ mây choàng thệ thắm duyên
Loang mộng luyến thề đêm mãi ngóng
Dậy thầm mơ ước phút nào quên
Vàng thơm ánh rỡ bừng vui nhạc
Sang tiết thoả tình gió nựng quyên

Thuận nghịch độc