Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 25/09/2018 13:49, số lượt xem: 459

Ca giữa Tràng Tiền vọng ước duyên
Ca từ Vỹ Dạ sáng ngời duyên
Ca lời rộn rã sông Hương dáng
Ca tiếng mơ màng đại nội duyên
Ca nẻo Bao Vinh ngào ngạt dáng
Ca làn Đập Đá mượt mà duyên
Ca nồng rạng rỡ Kim Long dáng
Ca Phủ Cam chiều gợi ý duyên

Nhạc nhã cung đình khởi vạn duyên
Nhạc lừng Gia Hội ước thề duyên
Nhạc Đông Ba vọng thơm hình dáng
Nhạc Bạch Hổ về mướt cõi duyên
Nhạc chốn Từ Đàm phai tục dáng
Nhạc lầu Thiên Mụ bớt trần duyên
Nhạc Thanh Long đẹp ngời mơ dáng
Nhạc Thượng Tứ chầu rộn rã duyên

Liên hoàn - Bát điệp - Tính danh - Thủ nhất thanh