Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 25/09/2018 13:45, số lượt xem: 356

Một đoá mơ huyền giữa sắc đen
Mà sao trắng bạch lộng hơn đèn
Hoàng oanh diệu ảo vàng câu bén
Thanh thảo xanh rì đượm tiếng khen
Đã biếc xuân ngời ngăn bích lẻn
Rồi cam hạ đỏ thoảng mơ chèn
Tử y tím thoảng tình hương vẹn
Lơ lục tim lòng tựa tráng men

Phượng đỏ chu toàn giữa sắc men
Tía lia tím rịm ước ao chèn
Nâu sồng niệm hạt mơ màng bén
Tố nữ bên lầu trắng trẻo khen
Ngắm đoá huỳnh hoa vàng mỗi kén
Ghìm cương xích thố đỏ trăng đèn
Chớ nên bạc trắng lời xưa hẹn
Hắc khẩu nên đời mãi cứ đen

Tập danh Sắc thái việt=Hán - Bát đồng âm