Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 11/05/2018 10:31, số lượt xem: 410

Chim vàng anh nõn nhả lời buông
Nhớ thưở vàng son thắm ngọt luồn
Vàng rộm chiều nao tràn dạ cuốn
Vàng lườm mắt ấy lộng tình suôn
Còn đâu vàng đá thề loang cuộn
Chi nữa vàng ròng dậy toả luôn
Vàng choé ngày xưa sầu ủ muộn
Bây giờ vàng ệch cả toàn khuôn

Vàng chạch tâm hồn rã mối khuôn
Sắc vàng hươm lộng ngạt ngào luôn
Ngày nao vàng bạc nhiều lôi cuốn
Thuở ấy vàng mười mới chịu suôn
Vàng dẻo trọc trằn nên ngủ muộn
Vàng thau trà trộn dễ chui luồn
Mùa vui tình tứ vàng mơ chuộng
Vàng vọt xa người nẻo ái buông

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Bát đồng âm