Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 27/08/2018 13:02, số lượt xem: 357

Bèo bọt làm sao lúc bí cờ
Thôi đành bò lết giữa vầng mơ
Vì chưng kỷ niệm âm thầm nát
Cam chịu thời gian mỏi mệt chờ
Cũng bởi tiêu tùng im nẻo nguyệt
Nên rồi cuốn gói bặt đường tơ
Buồn cho tâm dạ hoài gai góc
Đúc kết tình yêu thật khó ngờ

Đường yêu khúc khuỷu mấy ai  ngờ
Mâu thuẫn nên rồi gãy lọn tơ
Đa cảm vành tìm hoài gợi nhớ
Bảnh bao hồn dạ mãi mong chờ
Hỏi thăm vội vã thêm nài nỉ
Khoái chí la đà níu mộng mơ
Khẩn thiết van cầu trôi chảy đượm
Thành hôn tráng lệ rợp bao cờ

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Tập danh Bánh ẩn