Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 11/05/2018 10:34, số lượt xem: 514

Hạnh phúc mong cầu được tái lai
Luôn chờ diễm mộng sớm trùng lai
Hoài mơ trần thế mau ngời dậy
Vẫn ước thiên đường chóng vãng lai
Nẻo ái thơm bừng như quá vãng
Đôi mình lộng thắm đượm tương lai
Người ơi quấn quyện hoài nhau nhé
Để cõi mơ màng dậy láng lai

Để cõi mơ màng dậy láng lai
Cho đời mát ngọt nẻo tương lai
Tình thơ đượm biếc hoài thơm thảo
Vũ điệu hoan ngời kíp vãng lai
Để cánh buồm yêu bồng hiện tại
Cho làn gió mộng kết trùng lai
Và hương trầm ấy ngàn năm phả
Hạnh phúc mong cầu được tái lai

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Độc vận kép – Bát đồng âm