Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 08/07/2017 13:47, số lượt xem: 491

Trà trà rượu rượu rước nàng dâu
Đỏ đỏ xanh xanh thật sáng mầu
Ước ước ao ao chờ mãi ngấu
Thèm thèm khát khát mộng hoài thâu
Đi đi lại lại khờ loang nẫu
Xuống xuống lên lên nỏ hết sầu
Ngóng ngóng trông trông ngoài bức giậu
Tình tình ái ái chạm lòng sâu

Tình tình ái ái chạm lòng sâu
Sắt sắt son son chẳng vướng sầu
Vợ vợ chồng chồng vui gối nẫu
Đời đời kiếp kiếp lộng mùa thâu
Thương thương nhớ nhớ nguyền ươm lẩu
Thuỷ thuỷ chung chung dạ thắm mầu
Mộng mộng mơ mơ kỳ phối ngẫu
Trà trà rượu rượu rước nàng dâu

Liên hoàn – Song điệp - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm