Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 13/05/2017 15:11, số lượt xem: 555

Nếu biết lìa xa buổi ấy đừng…
Gieo tình chi khổ để rồi lưng…
Trời ơi số phận sao mà chỉ…
Đất hỡi mầm duyên lại hẻo chừng…
Cứ ngỡ chung đường mơ ước sẽ…
Ai dè trở bước mộng thề ngưng…
Tàn hoang kỷ niệm đành thôi lỡ…
Vuột hết yêu thương thuở đã từng…

Vuột hết yêu thương thuở đã từng…
Nên giờ nẻo ái bỗng mù ngưng…
Làm cho cuộc sống khờ như đã…
Khiến tủi lòng si khổ tưởng chừng…
Để mỗi đêm sầu tim luống bị …
Nên từng khuya hận lệ trào lưng….
Tình ơi đời có tường chăng cảnh…
Nếu biết lìa xa buổi ấy đừng…

Liên hoàn – Tiệt hạ - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm