Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 22/03/2016 11:08, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 21/01/2020 12:09, số lượt xem: 579

Năm mới Van càng đượm vẻ xuân
Dung nhan khởi sắc tuyệt muôn phần
Gia đình phước lộc nhiều tin cẩn
Dòng họ tâm lòng lắm hảo chân
Viễn xứ sinh tồn nên diễm phận
Quê hương nhau rốn gợi linh thần
Dù xa máu đỏ da vàng cận
Nhung lụa đâu nào sánh nghĩa ân

Nhung lụa đâu nào sánh nghĩa ân
Thi thư ngời rạng ý long thần
Thân tình thánh thiện trời tinh tấn
Chan chứa cuộn cuồn cõi chất chân
Hãnh diện thiếu thời thơm bảng phấn
Hàm ơn giữa thế đẹp duyên phần
Tâm lòng mơ ước nhiều hưng thuận
Năm mới Van càng đượm vẻ xuân

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm - Bát đồng âm