Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 02/07/2017 15:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:37, số lượt xem: 452

Mến nòi yêu nước hãy làm gương
Nam nữ tình sầu chớ để vương
Giáo thẳng chĩa sâu gìn núi đá
Chông dài cắm vững giữ thuỳ dương
Kiên trì hợp sức phòng sơn đảo
Dũng cảm bền gan gác thuỷ đường
Nhắc nhủ cháu con hoài cảnh giác
Bảo toàn Tổ quốc vẹn mười phương

Bảo toàn Tổ quốc vẹn mười phương
Súng réo gươm khua mọi nẻo đường
Bạn hỡi vùng lên rào biển cả
Anh hời tiến thẳng chặn trùng dương
Trai tòng quân đội ngời nam quốc
Gái luyện thao trường rạng nữ vương
Sông núi kiêu hùng lên tiếng gọi
Mến nòi yêu nước hãy làm gương

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm