Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 22/03/2016 18:32, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:49, số lượt xem: 587

Chiến trường xe pháo chập chùng xa
Lừng lẫy muôn đời sử sách ta
Băng thuỷ bộ canh chừng biển cả
Dựng xây biên luỹ lướt quan hà
Hùng tâm dũng mãnh tràn cây lá
Chí khí kiêu hùng lộng khúc ca
Nợ nước ơn đền thân tráng mã
Bọc thây da ngựa kể chi mà…

Bọc thây da ngựa kể chi mà…
Kèn thúc quân hành tổ quốc ca
Vững thệ dầm mưa gìn núi đá
Bền gan đội gió giữ sơn hà
Nam nhi vạn lối ngời tim hả
Quân tử trăm điều vượt chướng qua
Chén rượu bồ đào nung chí cả
Chiến trường xe pháo chập chùng xa

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Giao cổ đối - Bát đồng âm