Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 23/03/2016 14:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 18:58, số lượt xem: 499

1.
Nắng xoã ngây tròn vạn nẻo mai
Tình xuân diệu ngát khoả nhung hài
Lòng ta thoảng ngoái ngày năm cũ
Bạn hỡi xuân nồng thoả chén say

2.
Ân tình nhẹ lướt khoả nhành mai
Diệu cõi mùa sang lả lướt hài
Thoả mãn xuân về mơn sợi biếc
Hoa lòng chợt nhớ thuở nồng say

3.
Sưởi nắng thơm lừng những cội mai
Người ơi rực rỡ thắm xuân hài
Lòng yêu biếc trỗi trong mùa dậy
Loã điệu mơ nồng ngả ngớn say

4.
Xuân lòng đắm đượm giữa đào mai
Tuổi mới về thơm cõi vọng hài
Toả nắng nồng ươm tình bạn hữu
Thơ vàng xướng hoạ phả tình say

5.
Diệu khoả xuân nồng ánh cõi mai
Lòng vui mở hội thoáng tiên hài
Lời thơ gấm lụa ngào hương toả
Thẫm dáng em về lịm tỉnh say

6.
Loang dài vệt nắng trải lòng mai
Thoả chốn bồng lai đẫm mượt hài
Xoã gió đưa hồn về kỷ niệm
Xuân à mải miết mộng tình say

7.
Hữu tứ gieo vần thoả ngợi mai
Lời thơ óng ả đượm thanh hài
Mùa thương khoả lượn khoe màu nắng
Cõi lịm xuân nồng mải miết say

Ngũ độ thanh