Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 08/06/2017 12:54, số lượt xem: 465

Trưa sớm mặc đời mỏi mệt ta
Chứa chan hờn lạnh héo dương tà
Đưa hồn tẻ mộng cung rời rã
Vữa trí lem tình nẻo xót xa
Thưa ái thuở sầu thêm nản dạ
Bựa duyên ngày nuối thậm hoang nhà
Mưa chiều tiễn biệt chia lìa má
Xưa nhớ lặng lòng chạnh bến qua

Qua bến chạnh lòng lặng nhớ xưa
Má lìa chia biệt tiễn chiều mưa
Nhà hoang thậm nuối ngày duyên bựa
Dạ nản thêm sầu thuở ái thưa
Xa xót nẻo tình lem trí vữa
Rã rời cung mộng tẻ hồn đưa
Tà dương héo lạnh hờn chan chứa
Ta mệt mỏi đời mặc sớm trưa

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm