Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 21/03/2018 11:16, số lượt xem: 260

Kiếp xưa hẹn ước đi tìm
Lang thang giữa cõi nghe bìm bịp kêu
Lầm thầm khấn với trời chiều
Cho duyên nối lại đượm phiêu lãng tình.

Rồi hôm nguyệt rạng bừng xinh
Nàng thơ ẻo lả nói linh cảm thành
Cau trầu đượm ngát tình xanh
Nồng yêu hương lửa, tiếng khanh khách cười.

Tưởng là ghé một chút chơi
Gió trăng thề hẹn bỗng vời vợi tươm
Thế là bén mộng vườn ươm
Khiến bao la cõi dậy thơm thảo lòng.

Hỏi em còn nhớ hay không
Ngày xưa ướm hỏi khoá đồng cảm ai
Để tim ủ ấp thương hoài
Tìm bao nhiêu nẻo, lặng hoài cảm sâu.

Dẫu qua giông gió mùa ngâu
Sắt son một cội, nồng âu yếm dài
Lửa tình ngày một cuồng say
Ngàn năm vẫn thế chẳng thay đổi tình.

Mãi hoài dáng nhỏ xinh xinh
Đậu tim lãng tử, mãi chìm đắm nha...