Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 04/06/2017 04:55, số lượt xem: 495

Đã cùng giao kết một lời
Trăm năm gá nghĩa, sóng đôi đi cùng
Gió mưa cũng cứ yêu thương
Bão bùng sấm sét vững lòng, nhé em.

Trầu xưa cánh phượng em têm
Mà nay tình ái giữa miền bồng lai
Đượm nồng son sắt lâu dài
Bền tình bên nghĩa có ai sánh bằng.

Em ơi, giữ vẹn chữ tòng
Dẫu khi vắng bóng cột lòng cho anh
Đừng cho ai đến bên mành
Đừng vương hoa dại giữa đường trần gian.

Đã là ước hẹn rồng loan
Chung nhau đốt ngọn lửa tràn yêu thương
Mãi hoài một tiếng nồng vương
Thiên thu vọng mãi tình trường ái ân…