Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 08/04/2017 10:32, số lượt xem: 557

Bạc phận thở than đổ tại trời
Bạc màu son phấn thệ nguyền rơi
Bạc tình dẫu níu nào đâu đợi
Bạc nghĩa còn thương vẫn phải rời
Bạc trắng kim tiền đau mãi gợi
Bạc tuềnh số kiếp khổ nào vơi
Bạc vàng gây khổ trần gian hỡi
Bạc mệnh thì ôi khó đẹp đời

Bạc mệnh thì ôi khó đẹp đời
Bạc thề ân nghĩa khiến lòng vơi
Bạc duyên khổ não làm sao vợi
Bạc số sầu đau khiến phải rời
Bạc nẻo duyên tình xa xót tới
Bạc lòng ái cảm não nề rơi
Bạc tiền dụ dỗ người sai trái
Bạc phận thở than đổ tại trời

Liên hoàn – Thủ nhất thanh - Thuận nghịch vận - Bát đồng âm