Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 05/11/2016 13:50, số lượt xem: 509

Nhớ nhớ thương thương mãi chốn này
Khi ngào ngào ngọt ngọt đà bay
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đần như cáy
Thẫn thẫn thờ thờ biếng tựa tay
Xưa cũ mê mê cùng ngáy ngáy
Bây giờ tỉnh tỉnh với say say
Thơ thơ phú phú đành trôi chảy
Ái ái ân ân đã hết bày

Khát khát khao khao cõi thế bày
Dạ chiều chiều chuộng chuộng lời say
Nghê thường ngạt ngạt ngào ngào chảy
Vũ khúc là là lượt lượt bay
Đẫn đẫn đờ đờ êm điệu máy
Dìu dìu dặt dặt lả vòng tay
Gầy gầy guộc guộc lòng mơ ngáy
Thở thở than than nỗi khổ này

Liên hoàn – Thuận nghịch vận  – Bát đồng âm