Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 27/08/2018 13:14, số lượt xem: 372

Ngàn năm giữ nước không hề sợ
Chống trả quân thù đâu biết sợ
Diệt thực dân ngầu cũng chả lo
Đánh xâm lăng dữ chưa nào sợ
Đồng lòng hợp lực hết buồn lo
Nhất trí kết đoàn nào có sợ
Bán nước vinh cầu ấy mới lo
Kiên cường đáp trả Tàu tham sợ

Kiên cường đáp trả Tàu tham sợ
Quyết xoá Hán gian thì chẳng sợ
Dẫu địch thủ nhiều chớ thậm lo
Dù quân mình ít đừng ghê sợ
Mâu thuẫn mới là đáng khiến lo
Kết đoàn ấy chính làm đâu sợ
Cảnh giác trong ngoài bớt nỗi lo
Ngàn năm giữ nước không hề sợ

Độc vận - Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Bát đồng âm